برنامه « روز خوش» ؛ شبکه جهانی جام جم - تاریخ پخش : 29 فروردین 99

360
11176 - "روز خوش"(17 آوریل 2020 ) دکتر قاسم علی صدرا ( روانشناس) از اساتید و صاحب نظران سبک زندگی و خانواده موفق است که در این خصوص برنامه های زیادی را اجرا کرده است، برنامه صبحگاهی روز خوش هم جمعه 29 فروردین از ایشان دعوت کرده و تمامی بینندگانش را توصیه می کند تماشای این قسمت را از دست ندهند، ضمنا گروه موسیقی زنده با خوانندگی فرهاد سلیمی از دیگر دعوت شدگان هستند که به صورت زنده قطعاتی از آثار خود را اجرا می کنند .
pixel