آموزش فروش با تئوری بز ( بهمراه مثالی از شرکت سایپا )

135

اگر شما بدنبال فروش محصولات خود هستید بهتر است که از تئوری فروش ما استفاده کنید تا پول پارو کنید..

به شما توصیه شده 1.9 هزار دنبال کننده
filimo
هم گناه - فصل 1 قسمت 1
%93
خانواده صبوری خانواده ای بزرگ و قدیمی است که سال هاست در کار صادرات و واردات گل و گیاه است.آنها در خانه ای قدیمی همچنان در آرامش با هم زندگی می کنند.ورود جوانی به خانواده، زندگی همه خانواده را دستخوش تغییراتی می کند که....
pixel