بازاریابی شبکه ای را بیشتر بشناسید ! مهم

1,503
بازاریابی شبکه ای را بیشتر بشناسید ! مهم حقایق بازاریابی شبکه ای آیا بازاریابی شبکه ای شرعی و قانونی است؟ آیا بازاریابی شبکه ای ایجاد اشتغال می کند؟ آیا بازاریابی شبکه ای به اقتصاد کشور کمک می کند؟ آیا بازاریابی شبکه ای در مجلس شورای اسلامی مصوبه قانونی دارد؟ زهرا کلیدری و علی زکریایی مستند پاسخ می دهند.. آن-شو نیوز را دنبال کنید
pixel