سیاست مبارزه با خام فروشی دولت

109
شبکه یک- 4 شهریور 98- 21:00 | خبر: دولت سیاست مبارزه با خام فروشی را در دستور کار دارد. این را سخنگوی دولت در نشست هفتگی خود با خبرنگاران مطرح کرد و افزود: دولت برنامه مشخصی برای کاهش خام فروشی نفت و مواد معدنی دارد و آن را در اولویت قرار داده است. آقای ربیعی همچنین از پیگیری‌های وزیر نفت برای تمرکز بر پتروشیمی‌ها و سرمایه‌گذاری در صنایع پایین دستی جهت فاصله گرفتن از خام‌فروشی خبر داد.
پایشگری 1.9 هزار دنبال کننده
pixel