قهوه تلخ : بهترین دیالوگ قهوه تلخ

4,479
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩ 9.3 هزاردنبال‌ کننده

وقتی آدم خوبها عطای دنیا را به لقایش می بخشند و آدم بدها قدرت را به دست می گیرند.

۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩ 9.3 هزار دنبال کننده