نمونه آموزش ساخت اپلیکیشن خرید اشتراک

533
در این جلسه که به صورت نمونه فیلم آموزشی اپلیکیشن خرید اشتراک می باشد ، نحوه نمایش دسته بنده ها و ایجاد بنر خدمت شما توضیح میدیم https://novindevelopers.com/
filimo
آقازاده - قسمت 17 : عصیان
%96
نیما پس از جر و بحث با راضیه، بالاخره نقشه ی شوم خود علیه آبروی حامد و راضیه را اجرا می کند.
pixel