طرح آیینه شمعدون در باهمستان

455

حضور بانی طرح آینه شمعدون در باهمستان شبکه جهانی جام جم. این طرح برای تهیه جهیزیه 75 هزار نوعروس تشکیل شده است.