PedramEnglish

174
174 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

به نظر من آن چه که آموزش (تدریس) و ترجمه را نسبت به دیگر کارهای خدماتی متمایز می کند، کیفیت، اخلاق مداری و تعهد در انجام آن و نیز درک صحیح از جنس کاری است که صورت می پذیرد؛ زیرا آموزش غلط و ترجمه نادرست لزوما همیشه قابل جبران نیست. چهار ویژگی ضروری برای موفقیت در انجام کار و ایجاد رضایت متقابل: تعهد، انگیزه، وقت شناسی و رویکرد حرفه ای.

دل - فصل 1 قسمت 5
%81
کارگردان: منوچهر هادی مدت زمان: 53 دقیقه
دل - فصل 1 قسمت 5
pixel