ریمپ ایسیو X22 - ریمپ ecu - ریمپ ایکس 22

806
ریمپ ایسیو : ریمپ X22 در مرکز چیپ تیونینگ کاراک شامل خدمات زیر است افزایش سرعت اولیه - افزایش شتاب - کاهش مصرف - افزایش شتاب اولیه X22 - افزایش شتاب حین حرکت X22 - رفع کپ سر گاز x22 تجربه صفر تا 100 X22 تیونینگ شده با 14 ثانیه به جای 16 ثانیه https://carak.ir/ - 09128079698 - 02133176043 نمونه کارهای بیشتر در لینک زیر : https://carak.ir/ecu-remap/
pixel