«نوکیا 9» - چگونه تمام این «دوربین ها» کار می کنند؟!

500

کلیه دوربین های «نوکیا 9» به طور هم زمان با هم کار می کنند و نیاز به مهندسی بسیار مفصلی دارد. حتی اگر همه دوربین ها همان کار را انجام دهند ، چه از نظر رنگی و چه سیاه و سفید ، هنوز هم آنها باید به صورت کاملاً مناسب قرار بگیرند تا پردازنده «نوکیا 9» بتواند تمام تصاویر را به هم بخورد. این اتفاق چگونه می افتد؟

A.R.B.N
A.R.B.N 6 دنبال کننده