جراحی تومور اپیدرموئید (تومور مرواریدی)

1,728
بیمار خانم 25ساله به دلیل کاهش شنوایی،سردرد و اختلال تعادل که پس از بررسی های CT-SCAN و MRI با تشخیص تومور اپیدرموئید حفره خلفی (تومور مرواریدی) با گسترش به ساقه مغز کاندید عمل جراحی شد در این بیمار تومور اعصاب شماره 3 تا 12 مغز را گرفتار کرده بود و چسبندگی به اعصاب فوق و شریان های مغزی و ساقه مغز داشت که به صورت کامل در زیر میکروسکوپ تومور تخلیه شد.و اعصاب فوق خوشبختانه حفظ شد و بعد از عمل بیمار مشکل خاصی نداشت و بیمار پس از 5 روز با حال عمومی مساعد ترخیص شد. https://drsamadian.com
pixel