چرا باید در خانه بمانیم ؟ ( قسمت اول )

351

پاسخ خانم دکتر ویدا وکیلی متخصص پزشکی اجتماعی و طب پیشگری ، عضو هیات علمی گروه پزشکی اجتماعی و خانواده دانشگاه علوم پزشکی مشهد به سوال چرا باید در خانه بمانیم

روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
%94
کارگردان: اوریول کوئرول مدت زمان: 47 دقیقه
روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
pixel