کنترل خشم و عصبانیت

908

کنترل خشم و عصیانیت برنامه کام شیرین شبکه دو سیما دکتررضا ناظری راههای ارتباطی تلفن:88050550 اینستاگرام: Instagram.com/Dr_rezanzeri سایت:www.rezanazeri.ir

روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
%94
کارگردان: اوریول کوئرول مدت زمان: 47 دقیقه
روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
pixel