بخش چهارم/ سخنرانی جنجالی احمدی نژاد درباره آینده برجام

2,279

محمود احمدی نژاد،رئیس جمهور پیشین ایران طی سخنرانی دیگاه ها و نظرات خود را در باره آینده برجام پس از خروج آمریکا از برجام بیان کرد.

راه نرم

راه نرم

1 سال پیش
حق با احمدی نژاد است و احمدی نژاد با حق است