جشن بزرگ آفاق به مناسبت تجلیل از روز معلم PART3

210

جشن بزرگ آفاق به مناسبت تجلیل از روز معلم و برگزاری مسابقه بزرگ تلفظ آفاق در هتل بزرگ پارسیان انقلاب