آموزش زبان ترکی استانبولی - تحصیل در ترکیه

234

سری جدید #درس کوتاه و کاربردی زبان #ترکی استانبولی توسط #استادفراهانی مدیر موسسه #رواک در #استانبول درس پنجاه و پنجم( نام‌اجزا داخلی خودرو)

مانکن - قسمت 12
%95
کارگردان: حسین سهیلی زاده مدت زمان: 50 دقیقه
مانکن - قسمت 12