حاج سید مهدی میرداماد-شب یازدهم رمضان98

301

روضه شــب یازدهم مــاه مبارک رمــضـان با مداحی حــاج ســیدمـهدی میـردامــاد پنجشنبه ۲۶ اردیـبهـشـت ۹۸ هیأت مکتـب الصـادق (علیه السـلام)

صِدیق
صِدیق 10 دنبال کننده