تایپ صوتی (رایگان)

4,144
به صورت رایگان تایپ کنید. عمل تایپ صوتی در لب تاب و تبلت بدون نیاز به هیچ گونه میکروفون و... انجام می شود. برگرفته از کتاب «دستنامه جامع و کاربردی پژوهش» جامع ترین کتاب روش تحقیقی ایران. www.pajohande.com TMUworkshop@
pixel