اهل تسننی که شیعیان را متهم به مرده پرستی می کنند!!!

340

...زیارت قبر و ضریح بخاری، در افغانستان توسط اهل تسنن...!!!

باز مرداد...
باز مرداد... 525 دنبال کننده