17-ایجاد داشبورد مبتنی بر نقشه GIS

116
نکات قسمت هفدهم در این فیلم ساخت داشبورد های اطلاعاتی مبتنی بر نقشه GIS آموزش داده می شود نحوه ساخت داشبود مبتنی بر نقشه براساس طول و عرض جغرافیایی آموزش داده می شود Convert کردن نقشه استفاده از طول و عرض جغرافیایی برای لود مکان ها در نقشه Edit کردن رنگ ها در Bubble Map توضیح ساختار Geo Point Map توضیح ساختار Pie Map
pixel