افرح یلمحب - حسین الناصری

1,358

قصیده افرح یلمحب - بصوت الرادود حسین الناصری -کلمات الشاعر جابر ابازحل الدورقی -الهندسه الصوتیه حسن حردانی -تصمیم وغرافیک مجید الشهبازی -الانتاج والتوزیع شادگان میدیا -الشکر والتقدیر لمن ساهم فی هذا العمل -اشترکوا بالقناه لکی یصلکم کل ماهو جدید

filimo
تگزاس 2
%97
کارگردان: مسعود اطیابی مدت زمان: یک ساعت و 39 دقیقه
تگزاس 2