کاشی اصفهان به 18 میلیون دلار صادرات خواهد رسید

77

صدا و سیما: کاشی اصفهان که با سوء مدیریت مدیران قبلی خود تا مرز نابودی کامل و حراج خطوط تولید رفته بود، در دوره جدید مدیریت خود در حال بازگشت به دوران اوج این برند کاشی و سرامیک استان و کشور است. این کارخانه در سال جاری قصد دارد صادرات ماهیانه خود را به ۵۰۰هزار متر مربع به ارزش یک و نیم میلیون دلار برساند. این یعنی کارخانه ای که روزی کارگرانش هر روز در گوشه و کنار شهر تجمع می کردند، در سال جاری حداقل 18 میلیون دلار صادرات خواهد داشت. مدیریت جهادی، حتی در این شرایط سخت اقتصادی هم جواب می دهد.