کارگاه آموزش دریافت شرح حال و تشخیص بخش اول انیس اندیشه

61

اکادمی انیس اندیشه با برگزاری کارگاه های عملی و ایفای نقش جلسات روان درمانی به تربیت درمانگر پرداخته است. در صورت تمایل با ما همراه باشید. www.psydoc.ir @anis.andishe.psy @academy.ravanshenasi

anisandishe
anisandishe 6 دنبال کننده