خلاصی از موش

498

هدایت موش ها ی مزاحم به سطل پر از آب تنها با یک تکنیک و ترفند جالب به این کلیپ نگاه کنید

حسین توکلی
حسین توکلی 82 دنبال کننده