ماجرای نقل فضائل امیرالمومنین(ع) توسط ابن عباس و مناظره او با معاویه

1,855
ارسال کننده: خیاط زاده سایت فرهنگی معرفتی صراط عشق @serateshgh.com
pixel