مستند زمستان وحشی - Wild Winter

369

فصل زمستان فرا رسیده است. جانوران کوچک و بزرگ، صرف نظر از آمادگی لازم برای بقا در سرمای جان‌فرسای زمستان، باید شرایط زیستی دشوارِ این فصل را تحمل کنند. برخی از حیوانات تمام تلاش خود را بکار می‌گیرند تا با مشقت فراوان، از خطرات گوناگون جان سالم به در ببرند. سایر جانوران نیز رمز بقا را بر روی زمین‌های یخ‌زده می‌بینند.

pixel