بررسی وضعیت ورزش های الکترونیک در ایران (گزیده نظرات آقای علی فخار)

442
مدیر برندینگ در بنیاد ملی بازی های رایانه ای به نمایندگی از بدنه سیاست گذاری ورزش های الکترونیک
pixel