گرما و بهينه سازي مصرف انرژي (خليلي بروجني، مولف كتابهاي درسي علوم و فيزيك)

83
در اين ويديو، مؤلف كتاب درسي به بررسي و آموزش مبحث گرما و بهينه سازي مصرف انرژي بر اساس برنامة درسي كتاب درسي علوم تجربي پايه هفتم پرداخته است. مخاطب اصلي اين ويديو دانش آموزان پايه هفتم هستند هرچند مشاهده آن به دانش آموزان پايه هاي بالاتر نيز به طور جدي توصيه مي شود. (استفاده از تصاوير، مثال ها، آزمايش ها و ديگر اجزا اين ويديو فقط براي كارهاي آموزشي غير تجاري و با ذكر دقيق منبع مجاز است.)
pixel