آموزش محاسبات چرخ دنده های ساده قسمت دوم j

2,508

اجرا 18 بهمن 94 هنرآموز مهندس سید حسین موسوی تهیه کننده : مهندس علیرضا هاشمی محاسبات مربوط به چرخ دنده های ساده و چرخ دنده های تعویضی سال تحصیلی 95 - 94 سوم تراش ، کاردانش باقرالعلوم ابهر

علیرضا
علیرضا 160 دنبال کننده