ریاضی هفتم | شمارنده ها ی یک عدد | علی نادری

770

تعریف : از یه دیدگاهی شمارنده همون مقسوم علیه هست. میگیم اگه عددی بر عدد دیگری بخش پذیر باشه ، عدد دوم شمارنده عدد اول هست. مثلا ۱۵ بر ۳ بخش پذیره ، پس عدد ۳ یکی از شمارنده های عدد ۱۵ هست. یا مثلا ۱۵ بر ۵ بخش پذیره ، پس عدد ۵ هم یکی دیگه از شمارنده های ۱۵ هست. دریافت مجموعه کامل mihanmaktab.com 09135748409

میهن مکتب
میهن مکتب 45 دنبال کننده