مراسم ادای احترام به مناسبت سی امین سالگرد رحلت حضرت امام خمینی(ره)درحرم مطهراما

557

با حضور مسئولین و روحانیون ادیان توحیدی مسیحیان آشوری،مسیحیان ارامنه،زرتشتیان و کلیمیان برگزار گردید.مهندس رامون یوسفی مسئول روابط عمومی انجمن آشوریان تهران،ازروحانیون کشیش رایان عیسی، یوبالیت آلدو و همچنین از اعضای انجمن کلیسایی دکتر شموئیل داوید پیرا و ویلیام سلیمانی حضور داشتند.در این مراسم کشیش رایان عیسی دعای ویژه مراسم را ادا نموده و رامون یوسفی چمکی پیام تسلیت جامعه آشوری را قراعت نمودند.