سمپاشی بوسیله جت توربولاینر

26

این نوع سمپاشی از کاربردی ترین شیوه های مبارزه با آفات گیاهی محسوب می شود .