بهترین حرکات هوازی برای چربی سوزی و عضله سازی

5,215
در این ویدئو 70 حرکت هوازی با وزن بدن و بدون نیاز به وسیله آموزش داده می شود، این حرکات هم برای چربی سوزی مفید هستند و هم در تقویت عضلات و عضله سازی نقش بسزایی دارند
pixel