تیزر فیلم کوتاه«یک دقیقه» به کارگردانی دینا ناصر

1,325

اثر راه یافته به بخش سینمای بین الملل از اردن