داغترین‌ها: #گزارش سالانه آپارات

استادان و نا استادانم 1

45
TeachUnit 0 دنبال‌ کننده
توصیف سیستم آموزشی کنونی در کشور
TeachUnit 0 دنبال کننده
pixel