پیش بینی برعکس امین حیایی از نتایج فینال عصر جدید

6,174
امین حیایی قبل از مرحله فینال برندگان فینال رو پیش بینی کرده بود که پس از معلوم شدن آرا و نتایج فینال معلوم شد امین حیایی برگزیدگان فینال به طور کاملا معکوس پیش بینی کرده بود. امین حیایی به ترتیب دختران نینجا ، سعید فتحی روشن، پارسا خائف ، محمد زارع و فاطمه عبادی را به عنوان نفرات اول تا پنجم پیش بینی کرده بود که در عمل این رنکینگ کاملا برعکس درآمد!
pixel