ایران و المپیک 2020 توکیو

1,481
️ایران صاحب ۶۸ سهمیه در ۱۷ رشته‌ی ورزشی شده است. موفقیت کاروان ورزشی #ایران را در المپیک توکیو ۲۰۲۱ آرزومندیم.
pixel