صوت شهید حسن باقری درخصوص اخلاص در عمل و انجام تکلیف

590
صوت شهید حسن باقری درخصوص اخلاص در عمل و تدبیر درعمل. نتیجه کارها دست خداست. چه تجربه داشته باشیم و چه نداشته باشیم انقلاب را خدا پیش می برد.
pixel