کاهش سهمیۀ استفاده از کارت سوخت جایگاه‌داران

45
بخش خبری 21 – شبکۀ یک 20 شهریور مجری: «سخنگوی دولت هم دربارۀ اقدام جدید دولت برای کارت‌های سوخت گفت: محدودیت بنزین زدن با کارت سوخت جایگاه از 30 لیتر به 15 لیتر کاهش می‌یابد.»
پایشگری 1.9 هزار دنبال کننده
pixel