نمایشگاه نقاشی حسین نوری و دکتر نادیا مفتونی در لبنان 1

205

مستندی درباره نمایشگاه آثار نقاشی حسین نوری و دکتر نادیا مفتونی در لبنان - بخش 1 از 3 وزارت جهانگردی لبنان - حضور فادی عبود، وزیر وقت جهانگردی لبنان در نمایشگاه.

حسین نوری
حسین نوری 6 دنبال کننده