دوره آموزشی یادگیری عمیق deep learning

169
طلاعات زیادی در داده های مختلف وجود دارد. متن ها، عکس ها و ویدئوها نیز از این امر مستثنی نیستند. یادگیری عمیق قوی ترین و به روزترین تکنیکی است که می توان به کمک آن به کشف دانش از داده های مختلف پرداخت www.sctae.info
pixel