دوره فوق جامع و کاربردی طراحی و برنامه نویسی وبسایت

225
دوره فوق جامع و کاربردی طراحی و برنامه نویسی وبسایت که در دانشگاه تهران تحت نظر کانون کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار میگردد. جهت مشاهده و ثبت نام در این دوره به ادرس زیر مراجعه نمایید. http://www.utkarafarini.com
pixel