معرفی کتاب نمی گذارم کسی اعصابم را به هم بریزد

818

هدف ما در این کتاب این است که به شما نشان دهیم چطور می توانید فعال، سرزنده و با شور و نشاط و حتی متوقع زندگی کنید و قربانی تلاش های خود نباشید و اشخاص و موضوعاتی را از فشار دادن دکمه های اعصابتان باز دارید. - تهیه از وبسایت انتشارات نسل نواندیش

pixel