جایزه‌ای که هرگز داده نشد

296
جایزه‌ای که هرگز داده نشد... صدام: چنان دژ مستحکمی از پدافند هوایی ساختیم که هیچ هواپیمایی نمیتونه نزدیک بشه... دو ساعت بعد.... به مناسبت سالروز شهادت عباس دوران.
pixel