سخنرانی سید مرتضی آوینی در سمینار بررسی سینمای پس از انقلاب + پرسش پاسخ بعداز سخ

375

در سومین روز «سمینار بررسی سینمای پس از انقلاب» که از سوی «دانشکده سینما و تئا تر» در اسفند ماه سال ۱۳۷۰ برگزار شد و در آن صاحبنظران سینمای ایران به بررسی روند ۱۴ ساله سینمای پس از انقلاب پرداختند، سید شهیدان اهل قلم شهید مرتضی آوینی در این سمینار سخنرانی مفصلی در خصوص شرایط سینمای پس از انقلاب انجام داد.

IranFilm
IranFilm 4.4 هزار دنبال کننده