روز شهید گرامی باد

1,011

مادر سه شهیدی که هیچ پرونده ای در بنیاد شهید ندارد. مادر شهیدان خالقی پور خدا سلامتی بدهد به این مادر ام البنینی شیر زن وسایه این مادر عزیز سالها بر سر خانواده محترمشان و ما که مدیون شهدای این خانواده و همه شهدا انقلاب هستیم.