انتظار فرج قیمتی ترین چیز است، فرازی از دعای ندبه

910

آیا کسی هست یاری کند تا به همراه او ناله و گریه را طولانی کنم؟ آیا ناله کننده و بی تابی هست که با زاری او مساعدت کنم؟ آیا به چشمی خار فرو رفته تا چشم من در ناراحتی و اشک با او همدردی کند؟ ای فرزند احمد، آیا راهی برای ملاقات با تو هست؟ کلیپ تصویری فرازی از دعای ندبه، با نام قیمتی ترین چیز با دعا خوانی:یاسر دعاگو و شعر خوانی آرش جوان.تدوین شده توسط مرتضی شاکر. شعر مهدوی: به عالمی نفروشم دمی زِ حالم را که انتظار فرج قیمتی ترین چیز است monji12.com