ورژن 4 برنامه ی AutoGisCSDP (مهندسی معکوس روی مقاطع عرضی)

254
دنکوب 59 دنبال‌ کننده
در ورژن 4 برنامه شما شاهد دستورات جدید به همراه آپدیت دستورات قبلی هستید. از جمله دستورات جدید تصحیح بلوک های ارتفاع و ایجاد مدل سه بعدی است. برای آشنایی با کلیه ی دستورات فیلم توضیحات برنامه را مشاهده کنید.www.AutoGis.ir
دنکوب 59 دنبال کننده
pixel