فرآیند انجام معاملات بورسی در سامانه های برخط

19,552
در انجام معاملات بورس که توسط سامانه های برخط صورت می پذیرد، از هنگام ثبت سفارش خرید یا فروش عوامل متعددی در طول هم قرار دارند و با صحت عملکرد هر یک از عوامل، درخواستها به معامله موفق می انجامد. در این ویدئو مدل ساده شده ای از این فرآیند نمایش داده می شود.
pixel