سران زر و زور و تزویر

788

ملت ما برای حفظ جمهوری اسلامی از گزند زر و زور و تزویر با هیچکس تعارفی نداشته و ندارد. مادران و پدران ما، ده ها هزار شهید را هدیه بقای نظام جمهوری اسلامی نکردند تا امروز، به سبب بی ارادگی شمایان در مبارزه واقعی با «مدیریت غرب زده ادارات» و «زورمداران زرسالار»، مجبور شویم بین «حفظ سیرت انقلاب اسلامی» و «حفظ صورت نظام جمهوری اسلامی» یکی را انتخاب کنیم.

jahangir_313

jahangir_313

2 سال پیش
یه چی جا انداختی :) سران زر (با کسره) خوب هم زر میزنن دهنشون باز شده .. (با عذرخواهی از همه)